umay ana... çocukların koruyucusu may ana'ya

 Türk mitolojisinde Umay; ana tanrıça, iyilik tanrıçası ve hayat tanrıçası olarak kabul edilir. Adı Orhun Yazıtlarında da geçen Umay gümüş uzun saçlı, başında üç boynuzlu taç olan ay şeklinde tasvir edilmiş. Türk boylarında Umay, May, Od Ana gibi isimlerle anılan Umay Ana bebeklerin ve çocukların da koruyucusu.

Şamanlar Umay Ana'ya seslenirken ya da çağırırken May Ana ya da Od Ana olarak seslenirler.

 Altaylar'daki Türklerden Teleutlar'da (Televütler) May Ana'nın iki kayın ağacıyla birlikte ay ışığı şeklinde yere indiğine inanılır. 


may ana

Son depremde peş peşe çıkarılan bebekleri izlerken Türk mitolojisinden şu şiir dolanıp durdu hep zihnimde;

(Teleut Türklerinden)
ÇOCUKLARIN KORUYUCUSU MAY ANA'YA
Ateş Ana, otuz kez başlardan taç giyen kırk başlı kız
pişkinliği veren sensin pişmiş nesneye,
buzların biçimini bozan sensin;
yaklaş bize, çevremizi dolan,
baba gibi ol bize!
Yaklaş bize, çevremizi dolan,
ana gibi ol bize!
Her kiri gideren sensin deniz suyunda,
ak çakmak taşıyla kesersin göbek bağını,
süt içersin Süt Denizinden,
Surum dağında açtı oyun yerini
saçları güzelce taranmış May Ana,
kırk kızın arasında öyle saf May Ana,
otuz kızın ortasında öyle saf May Ana,
ağzı öyle saf May Ana!
İndin ak Ülgenlerden,
indin çatal bir değneğe dayanarak
buraya gelmek için, tutarak altın yayı,
saçları incecik May Ana!
Korkutma yavruları,
onları yed küçücük omuzlarıyla,
sıkıca bastır göğsünde,
sağ kolunun altına al,
sağ memenle emzir onları,
kötü bilicilerden esirge.
Kötü bir ruh yaklaşırsa
ger altın yayını
ve yayınla ve savutunla
sev ne gelirse ondan!
Yaklaştırma yöremizde dolanan ruhu,
yavuz yeli indirme,
uzak tut kişiden bütün ağrıları,
götür onu elinle her iyiliğe,
esirge ruhun uyanışını,
çalının kökünü pekiştir!Hiç yorum yok:

Yorum Gönder