iyonya... felsefenin coğrafyası

Günümüzde Anadolu’nun aydınlık yüzü neden Ege kıyı şeridi diye merak edenlerin, bu coğrafyanın tarihine bir yolculuk yapmaları gerek. İtalya'da doğan Rönesans İyonya'nın reenkarnasyonu olmalı. M.Ö 1200 yıllarında, Atina Dorlar tarafından istila edilince, bu istiladan kaçan iyon halkı yerleşecekleri coğrafyanın dünya kültürüne ışık yakacak bir yer olduğunun farkında bile değillerdi herhalde.

İyon göçmenlerinin önderi Atina kralı Kadros'un oğlu Androklos, Efes (Ephesos) şehrinin ve İyonya'nın kurucusu sayılır. Rivayet odur ki; İyon göçmenlerine, bir tanrı sözcüsü kuracakları şehrin yerini kendilerine bir yaban domuzunun göstereceğini bildirmiş. Bir gece İyonlar ormanda balık kızartırken, balık sıçramış, bir ateş kıvılcımı da koruluğa düşmüş, ağaçların arasından çıkan bir yaban domuzunu Androklos oracıkta öldürünce; tanrı buyruğunun gerçekleştiğini anlayan Androklos, Efes şehrini o koruluğa kurmuş.